Sunday, December 20, 2009

منتظری در حسرت حکومت مرد

حسین علی‌ منتظری، معروف به گربه نره مرد.در مرگ هیچ انسانی‌ خوشحالی نمیکنم، ولی‌ برای آخوند اشک هم نخواهم ریخت.شیخ حسین علی‌ منتظری از معماران نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی در ایران، تئوریسین نظریه ضد انسانی‌ ولایت فقیه و در کلّ یک آخوند، یعنی‌ یک طفیلی ،یک مفت خور ، کسی‌ که شعور انسانی‌ را ارزشی قائل نیست بود. منتظری که هم از لحاظ مذهبی‌ هم از لحاظ سیاسی بهترین گزینه برای جانشین استاد خود خمینی بود در یک کودتای درون حکومتی توسط باند سید احمد خمینی، رفسنجانی، خامنه ای و به کارگردانی محمد محمدی ریشهری کنار گذاشته شد.از آن‌ هنگام او با نظام مشکل داشت، مشکل او نه به خاطر محیط ضد ایرانی‌ و ضد دمکراتیک و واپس گرای جمهوری اسلامی بلکه به خاطر قدرتی‌ که به آسانی از دست داد بود، منتظری در سالهای آخرین عمر نه چندان درخشان خود هم در خوانه خود تحت نظر و زندانی بود، هم فرزندانش از جمله احمد منتظری گاه و بیگاه توسط اطلاعات رژیم دستگیر می‌شدند.دمادش ، آخوند جنایتکار سید مهدی هاشمی‌ توسط باند رفسنجانی‌ کشته شد ، پسر بزرگش ممد رینگو که همگان دستبرد به موزه ملی‌ ایران و خارج نمودن اشیای موزه و بردن آن‌ به لیبی‌ آن‌ هم به زور و با اسلحه کشیدن به روی ماموران فرودگاه را می‌دانند به تعارض ممرموزی مرد، دیوار منزلش هم به دستود سید علی‌ خامنه‌ای شکستند و نهیات تحقیر را در مورد او به اجرا گذاشتند و همه اینها خوشبختانه از صدقه سری نظام جهل و جنونی بود که خمینی صاحب آن‌ و منتظری مهندس نقشه کش آن‌ بود، از سرنوشت خود خمینی هم که همگان مستحضر هستند، پسرش سید احمد را در ۴۹ سالگی به دیار عدم فرستادند ، نوه او هم که امروزه عملا یک زندانی است، در همین نظامی که او برای این کشور پایه گذاشت عکسش را هم پاره کردند و سوزاندند آن‌ هم توسط شیفتگانش.خامنه‌ای یکی‌ دیگر از گروه مهندسی‌ این نظام هم به عنوان دیکتاتور سال برگزیده میشود، رفسنجانی‌ هم که با اردنگی از نزام بیرون می‌‌اندازند، پسرش هم فراری است، این چه حکمتی است که نظام بی‌ آبرو و حیثییت جمهوری اسلامی حتی برای طراحان و سهبینش هم رحمی قائل نیست....آری منتظری ،سمبلی‌ از جمهوری اسلامی ، سمبلی‌ از روحانیت جنایتکار شیعه میمیرد آن‌ هم در حالی‌ که در خانه خودش زندانی بود و تا سر کوچه محل هم نمی‌توانست برود...خفت و خواری بالاتر از این ؟

مرثیه نویسان حرفه ای،هوچیان دوره گرد برای این آخوند اشک‌ها خواهند ریخت، از او بتی خواهند ساخت، او را قدیس قرن لقب خواهند داد، پیر اصلاحات، شخی سبز، پیر سبز، پیر نجف آباد ،منتظری بهشت منتظر توست ، منتظری مردی از جنس دیگر و هزاران هزار لقب قلنبه سلنبه در مورد این آخوند قلم فرسأی خواهند کرد بی‌ آنکه به روی مبارک بیاورند این پیر سبز حتی یک بار شهامت اعتراف به اشتباهش را نداشت ،منتظری تا آخرین روز زندگی‌ باور داشت جمهوری اسلامی بهترین نظام است، و حکومت حق مسلم مراجع شیعه ! منتها رهبری این نظام باید با او باشد، تمام اختلاف این آقا با رهبر کنونی نظام بر سر قبای رهبری نظام بود.منتظری مرد بی‌ آنکه فرصت روبه رو شدن با دادگاه یا کمیته حقیقت یاب ملی‌ باشد که از نقش منتظری و اربابانش در توطئه خانمان سوز ایران بر بعد بده ۵۷ را داشته باشد.به امید مرگ آخرین آخوند،به امید ساختن ایرانی‌ بدون آخوند .

1 comment:

  1. در مراسم سرنگونی رهبران جمهورس اسلامی در مستراح شرکت کنید
    http://www.antieslaam.blogspot.com/

    ReplyDelete